Đạo Phật - Phật Giáo

Tìm hiểu, truyền bá Đạo Phật, triết lý, tư tưởng và hạnh nguyện của Đức Phật. Phương pháp ứng dụng giáo lý phật giáo vào đời sống

Niệm Chú Đại Bi tai qua nạn khỏi, hóa hung thành cát

Bất cứ ai gặp trắc trở, đau khổ trong cuộc sống nếu thành tâm trì tụng thần chú đại bi đều sẽ vượt qua thử thách một cách bình an, chuyển hung thành cát.

© 2024 toithich.vn. All Rights Reserved.